Ohjeet apurahaa hakeville

 

 

Säätiö jakaa apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin.  Apurahaa haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Apurahan hakuaika  ilmoitetaan vuosittain säätiön www-sivuilla ja Aurora - tietokannassa.  

Hakijan tulee kirjautua sähköiseen apurahahakujärjestelmään käyttäjäksi sähköpostiosoitteella ja henkilökohtaisella, itse luodulla salasanalla.   Henkilökohtaiset tunnukset on hyvä laittaa itselleen muistiin, sillä hakija voi seurata apurahajärjestelmässä hakemuksen käsittelyn etenemistä. Apurahan saajan tulee myös raportoida apurahan käyttö seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään. 

Jos olet aiemmin hakenut apurahaa, voit käyttää entisiä tunnuksia uuden hakemuksen tekemisessä. 

 

                         Apurahahaku vuodelle 2022 on päättynyt.

 

Apurahahakemukseen tarvittavat pakolliset sähköiset liitteet ( liitteet VAIN pdf-muodossa!)  hakemustyypeittäin ovat seuraavat:

Post doc –vaiheen haku (post doc –tutkijalla tarkoitetaan enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Opinnäytetöitään tekevien opiskelijoiden tutkimus- ja opintosuunnitelmien tiivistelmät sekä heidän roolinsa hankkeessa (ei tarvita, jos hankkeeseen ei osallistu opinnäytetyön tekijöitä)
 4. Organisaation/yhteisön vahvistus tutkimushankkeesta, jolle rahoitusta haetaan. Vahvistus pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään.

HUOM! Vahvistus tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ENNEN kuin lähetät hakemuksen.

 

Väitöskirjatutkimushaku

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Väitöskirjan ohjaajan lausunto tutkimussuunnitelman hyväksymisestä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään. Lausunto pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään.

HUOM! Ohjaajan lausunnon tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ENNEN kuin lähetät hakemuksen.

 

Hoitotyön kehittämishankehaku

 1. Toteuttamissuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. Hankkeen vastuuhenkilön / vetäjän CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Ohjausryhmän tai vastaavan (seurantaryhmä tms.)  lausunto, jos rahoitusta haetaan organisaatiolle.
 4. Organisaation vahvistus kehittämishankkeesta, jos rahoitusta haetaan organisaatiolle. Vahvistus pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään.

HUOM! Vahvistus tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ENNEN kuin lähetät hakemuksen.

 

OHJE

Ajantasaisen tutkimussuunnitelman /kehittämishankkeen toteuttamissuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:

Laajuus: Enintään 10 sivua, johon sisältyvät myös lähteet ja mahdollinen kansilehti. 

Fontti: Times New Roman 11 pt ja riviväli 1 TAI  Arial 10 pt ja riviväli 1. 

1. Hankkeen nimi, vastuullinen johtaja, tutkijaryhmän/   kehittämistyöryhmän jäsenet

2. Hankkeen tausta

 • merkittävyys kansallisesti/kansainvälisesti
 • aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti
 • hankkeen liittyminen mahdollisen tutkimusryhmän muuhun tutkimukseen tai hankkeisiin /kehittämisorganisaation muihin hankkeisiin

3. Hankkeen tavoitteet ja/tai hypoteesit

4. Tutkimus- /kehittämismenetelmät ja aineisto

 • menetelmät kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin/ kehittämistavoitteeseen vastaamista ja / tai hypoteesin todentamista
 • tutkimushanke: aineisto kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään, miten sitä säilytetään, miten sen mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • kehittämishanke: toteutus kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten menetelmää sovelletaan, miten mahdollinen kehittämistyössä käytetty aineisto/tarpeisto säilytetään, miten sen mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston/tarpeiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • tutkimuseettiset/kehittämistyön eettiset näkökulmat

5. Hankkeen aikataulu

6. Hankkeen voimavarojen kuvaus

 • tutkimus-/kehittämisryhmän jäsenten tehtävät hankkeessa
 • tutkimus-/kehittämisorganisaation tarjoama tuki hankkeelle
 • keskeisen kansallisen/kansainvälisen yhteistyön ja työnjaon kuvaus
 • mahdollisen ulkomailla työskentelyn/vierailun tai kongressimatkan konkreettinen kuvaus

7. Hankkeen odotettavissa olevat tulokset ja niiden merkitys

 • hankkeen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen (sosiaali- ja terveys- tai koulutuspoliittinen) relevanssi tai ajankohtaisuus
 • tulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet
 • tulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tulosten hyödyntäjille ja laajemmin kiinnostuneille

8. Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma sekä erittely siitä, mihin SHKS:ltä anottava rahoitus on tarkoitus käyttää

 

Liitteet tulee olla pdf-tiedostona.  

 

HUOM!

 • Yli 10 sivua pidempiä suunnitelmia ei lähetetä arvioitavaksi ja jatkokäsittelyyn.
 • Hakija vastaa siitä, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen

 

Kysymykset sähköpostiin osoitteella   shks1944@gmail.com   tai p: +358 442405428