Apurahat - Stipendier 2019

APURAHAHAKU  VUODELLE 2019 on päättynyt

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja hoitotyön koulutuksen kehittämistä jakamalla apurahoja

  • post doc -vaiheen tutkijoille/tutkijaryhmille (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2018 säätiö jakoi apurahoja yhteensä 192 100 euroa.  Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri:

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta/kehittämistyötä.

Laatukriteeri:

  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus.
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan / tutkimus-/kehittämisryhmän pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen.

                                                                                       

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijakoulusta.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli  selvitystä tai ilmoitusta apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

 

Vuodelle 2019 jaettavien apurahojen painopisteenä on erityisesti asiakaslähtöisyys. Apurahat on haettavana 1-31.8.2018.

 

Tutustuthan huolella hakuohjeisiin valikosta "Apurahan hakuohjeita"

Hakija on vastuussa, että liitteiden sisältö on hakuohjeiden mukainen. Myöhästyneitä ja/tai epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää enää hakuajan jälkeen.

Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakuohjeiden mukaiset, jatkokäsittelyyn lähtevät hakemukset. Säätiön hallitus päättää jaettavista apurahoista ja tiedottaa apurahan saajista säätiön www-sivuilla 20.12.2018 mennessä. Myönnetyt apurahat maksetaan tammikuussa 2019.