Apurahan hakuohjeita

 

Säätiö jakaa apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotyön käytännön kehittämishankkeisiin.  Apurahaa haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta 1.8-31.8 välisenä aikana.

Kun apurahahaku avautuu, hakijan tulee kirjautua sähköiseen apurahahakujärjestelmään käyttäjäksi sähköpostiosoitteella ja henkilökohtaisella, itse luodulla salasanalla.   Henkilökohtaiset tunnukset on hyvä laittaa itselleen muistiin, sillä  hakija voi seurata apurahajärjestelmässä hakemuksen käsittelyn etenemistä. Apurahan saajan tulee myös raportoida apurahan käyttö seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään apurahahakemuksen yhteyteen.

Jos olet aiemmin hakenut apurahaa, voit käyttää entisiä tunnuksia. 

 

Apurahahakemukseen tarvittavat pakolliset sähköiset liitteet hakemustyypeittäin ovat  seuraavat:

Post doc –vaiheen haku (post doc –tutkijalla tarkoitetaan enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Opinnäytetöitään tekevien opiskelijoiden tutkimus- ja opintosuunnitelmien tiivistelmät sekä heidän roolinsa hankkeessa (ei pakollinen, jos hankkeeseen ei osallistu opinnäytetyön tekijöitä)
 4. Organisaation/yhteisön vahvistus tutkimushankkeesta, jolle rahoitusta haetaan

Väitöskirjatutkimushaku

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Väitöskirjan ohjaajan lausunto tutkimussuunnitelman hyväksymisestä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään. Pyydä lausunto apurahajärjestelmän kautta hakemuksesi yhteydessä olevasta linkistä ”Pyydä ohjaajan lausunto”.Linkin kautta ohjaajalle lähetät sähköpostin, jonka kautta olevan linkin kautta lausunto tehdään ja liitetään automaattisesti hakemukseen.

Huomaathan, että ohjaajan lausunnon tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ENNEN kuin lähetät hakemuksen.

Hoitotyön kehittämishankehaku

 1. Toteuttamissuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. Hankkeen vastuuhenkilön/vetäjän CV (mukaan lukien julkaisuluettelo)
 3. Ohjausryhmän lausunto (EI OLE PAKOLLINEN, jos ohjausryhmää ei ole nimetty)
 4. Organisaation vahvistus kehittämishankkeesta, jolle rahoitusta haetaan

 

OHJE

Ajantasaisen tutkimus-/kehittämissuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:

Laajuus: Enintään 10 sivua, johon sisältyvät myös lähteet.

Fontti: Times New Roman 11 pt ja riviväli 1  TAI  Arial 10 pt ja riviväli 1. 

1. Hankkeen nimi, vastuullinen johtaja, tutkijaryhmän/   kehittämistyöryhmän jäsenet

2. Hankkeen tausta

 • merkittävyys kansallisesti/kansainvälisesti
 • aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti
 • hankkeen liittyminen mahdollisen tutkimusryhmän muuhun tutkimukseen tai hankkeisiin /kehittämisorganisaation muihin hankkeisiin

3. Hankkeen tavoitteet ja/tai hypoteesit

4. Tutkimus- /kehittämismenetelmät ja aineisto

 • menetelmät kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin/ kehittämistavoitteeseen vastaamista ja / tai hypoteesin todentamista
 • tutkimushanke: aineisto kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään, miten sitä säilytetään, miten sen mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • kehittämishanke: toteutus kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten menetelmää sovelletaan, miten mahdollinen kehittämistyössä käytetty aineisto/tarpeisto säilytetään, miten sen mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston/tarpeiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • tutkimuseettiset/kehittämistyön eettiset näkökulmat

5. Hankkeen aikataulu

6. Hankkeen voimavarojen kuvaus

 • tutkimus-/kehittämisryhmän jäsenten tehtävät hankkeessa
 • tutkimus-/kehittämisorganisaation tarjoama tuki hankkeelle
 • keskeisen kansallisen/kansainvälisen yhteistyön ja työnjaon kuvaus
 • mahdollisen ulkomailla työskentelyn/vierailun tai kongressimatkan konkreettinen kuvaus

7. Hankkeen odotettavissa olevat tulokset ja niiden merkitys

 • hankkeen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen (sosiaali- ja terveys- tai koulutuspoliittinen) relevanssi tai ajankohtaisuus
 • tulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet
 • tulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tulosten hyödyntäjille ja laajemmin kiinnostuneille

8. Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma sekä erittely siitä, mihin SHKS:ltä anottava rahoitus on tarkoitus käyttää

 

Kysymykset spostiin osoitteella   shks1944@gmail.com   tai p: 040-8420813

HUOM!

 • Yli 10 sivua pidempiä suunnitelmia ei lähetetä arvioitavaksi ja jatkokäsittelyyn.
 • Hakija vastaa siitä, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen