Apurahat vuodelle 2021 on päätetty

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja hoitotyön  käytännön ja koulutuksen kehittämistä jakamalla apurahoja 

  • post doc -vaiheen tutkijoille tai tutkijaryhmille (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön kehittämishankkeisiin.

Vuodelle 2021 jaettavien apurahojen painopisteenä oli erityisesti koulutus. Apurahapäätöksen on tehty ja vuodelle  2021 säätiön hallitus myönsi apurahoina  yhteensä 116 500 euroa.  Hakijalle päätöksestä on tiedotettu sähköpostilla. 

 

Tietoa ja ohjeita säätiön apurahoista

 

Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta / kehittämistyötä

Laatukriteeri

  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan / palvelujärjestelmän hoitotyön kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan / tutkimus-/ kehittämisryhmän pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen

 

Apuraha haetaan sähköisesti.  Apurahahaku oli avoinna 1-31.8.2020. Ohjeet hakemuksesta ja vaadittavista liitteistä on sähköisessä apurahahaku-järjestelmässä.  

Hakemuksen voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä pdf-tiedostoina.

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi yliopiston tutkijakoulusta tai tohtoriohjelmista.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli selvitystä apurahan käytöstä tai apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. 

Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

Hakija on vastuussa, että liitteiden sisältö on hakuohjeiden mukainen. Myöhästyneitä ja/tai epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää enää hakuajan jälkeen.  Säilytä tunnukset apurahajärjestelmään!

Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakuohjeiden mukaiset, jatkokäsittelyyn lähtevät hakemukset. 

Apurahan saaneiden tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämät 10 vuotta. Muiden hakijoiden tiedot poistetaan kulloinkin  apurahapäätöksenteon toimeenpanon jälkeen myönnetyn apurahakauden tammikuussa. 

 

Sähköiseen apurahajärjestelmään: KIRJAUDU TÄSTÄ