Apurahat

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta, hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuvaa kehittämistä jakamalla apurahoja 

  • post doc -vaiheen tutkijoille ja/tai heidän johtamalleen tutkimusryhmälle (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuviin kehittämishankkeisiin.

Apurahaa haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Apurahan hakuaika ilmoitetaan vuosittain säätiön www-sivuilla ja Tiedejatutkimus.fi -tietokannassa. 

Apurahan saaneiden tulee raportoida apurahan käyttö sähköiseen apurahajärjestelmään hakuvuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä.  Apurahan käytöstä on raportoitava määräajan puitteissa suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään. 

Myönteisen päätöksen saaneiden hakemukset säilytetään   kirjanpitosäännösten edellyttämän 10 vuoden ajan järjestelmässä. Muiden hakijoiden tiedot poistetaan apurahapäätösten toimeenpanon jälkeen, viimeistään myönnetyn apurahakauden tammikuussa. 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahahaun ajankohdasta, ohjeista ja kriteereistä.

Apurahahaku  vuodelle 2023 on päättynyt. Apurahan hakijoille on ilmoitettu säätiön hallituksen joulukuussa 2022 tekemistä apurahapäätöksistä. 

Sähköiseen apurahajärjestelmään: KIRJAUDU TÄSTÄ 

 

Verottajan ohje 31.1.2023:  Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus