Apurahat

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja hoitotyön koulutuksen kehittämistä jakamalla apurahoja

  • post doc -vaiheen tutkijoille tai tutkijaryhmille (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön kehittämishankkeisiin.

 Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta / kehittämistyötä

Laatukriteeri

  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan / tutkimus-/ kehittämisryhmän pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen

 

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijakoulusta.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli  selvitystä tai ilmoitusta apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

 

Vuodelle 2019 apurahoja jaettiin yhteensä 100 000 euroa.

 

Apurahojen hakuaika vuodelle  2020  on päättynyt. Hakemusta ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahapäätöksestä tiedotetaan hakijalle 15.12.2019 mennessä.  Myönnetyt apuraha maksetaan tammikuussa 2020.

Apurahan saaneiden tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämät 10 vuotta. Muiden hakijoiden tiedot poistetaan apurahapäätöksenteon toimeenpanon jälkeen tammikuussa 2020.