Apurahat - Stipendier

VUODEN  2019  APURAHAT  

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja hoitotyön koulutuksen kehittämistä jakamalla apurahoja

  • post doc -vaiheen tutkijoille tai tutkijaryhmille (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön kehittämishankkeisiin.

 Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta / kehittämistyötä

Laatukriteeri

  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan / tutkimus-/ kehittämisryhmän pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen

Vuodelle  2019 myönnettävien apurahojen painopisteenä hakuilmoituksessa oli mainittu erityisesti asiakaslähtöisyys.

Säätiön hallitus on tehnyt päätökset  vuodelle  2019 jaettavista apurahoista.  Apurahoja jaettiin yhteensä 100 000 euroa. Apurahan saaneet löytyvät tästä

 

Apurahapäätöksestä on  kullekin hakijalle  ilmoitettu sähköpostitse. Apurahat on maksussa tammikuussa 2019.

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijakoulusta.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli  selvitystä tai ilmoitusta apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

 

Apurahojen hakuaika vuodelle  2020  elokuu 2019.    Haku avautuu  1.8.2019.

Vuoden 2020  apurahojen hakukriteerit  päivitetään  näille sivuille kesäkuun 2019 loppuun mennessä.