Apurahat - Stipendier

APURAHAT VUODELLE 2017

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö jakaa vuodelle 2017 apurahoja hoitotieteellisiin väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimuksiin seuraaville:

POST DOC -APURAHOJA SAANEET

  

Hakijan nimi

Tutkimuksen nimi

Myönnetty €

 

Pirjo Tellervo Kaakinen

Pitkäaikaissairaan tekonivelleikkauspotilaan ohjauksen vaikutus omahoitoon sitoutumiseen ja toimintakykyyn

6000

 
 

Satu Kajander-Unkuri

Competence of nursing students in Europe

30000

 
 

Riitta-Liisa Lakanmaa

Tehohoitotyön kompetenssi - ICU game pelin kehittäminen

10000

 
 

Reeta Anna Marika Lamminpää

Intervention study on dietary changes in relation to weight gain and prevalence of gestational diabetes during pregnancy

15000

 
 

Hannakaisa Maria Niela-Vilen

Supporting parent-infant closeness and breastfeeding in birthing and neonatal units

15000

 
 

Anne Oikarinen

Development of a web-based lifestyle counselling program to increase adherence to healthy lifestyle in stroke patients - PHASE I

9000

 
 

Hanna-Mari Pesonen

Työikäisten kotona asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä voimavarojen vahvistaminen digitaalisen tuki-intervention avulla

19000

 
 

Marita Ritmala-Castrén

Potilaan yksilöity unen tukeminen

10000

 
 

Kirsi Talman

Sairaanhoitajakoulutukseen pyrkivien sosiaaliset ja oppimisvalmiudet opiskelijavalinnassa – valintamittarin kehittäminen ja validointi

15000

 
 

Riitta Turjamaa

Rakenteisen kirjaamisen e-ohjelman kehittäminen: interventiotutkimus kotihoidon henkilökunnalle

5000

 
 

 

APURAHOJA VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSEN TEKEMISTÄ VARTEN SAANEET

  

Hakijan nimi

Tutkimuksen nimi

Päätetty

 

Reija Susanna Antikainen

Potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa osana potilasturvallisuutta psykiatrisessa sairaalahoidossa – potilaiden ja hoitohenkilökunnan näkökulma

2000

 
 

Anna Katariina Arala

Collegiality of nurses – Concept and connection with nurses wellbeing

5000

 
 

Suvi Aura

Simulaatiointervention vaikuttavuus suonensisäisen lääkehoidon teoreettisessa osaamisessa

7000

 
 

Mina Azimirad

Medical emergency team –ryhmät (MET). Vaikuttavat tekijät ja onnistumisaste.  "Vertailevatutkimus akuutti sairaaloissa Suomessa ja Iso- Britaniassa".

5000

 
 

Toni Kristian Haapa

Sukupuolitauti tartunnan saaneen aikuisen elämässä

2000

 
 

Kristiina Eva Maria Heikkilä

Sydänleikattujen potilaiden kivun arvioinnin ja kirjaamisen mallin kehittäminen

4000

 
 

Anu-Marja Kaihlanen

Transition program - Supporting the transition from a nursing student to registered nurse in final clinical practicum

5000

 
 

Jaana Kaarina Koskenniemi

Respect in the care of older patients

3000

 
 

Katri Hannele Lönnqvist

Tuottaako oikeudenmukainen johtaminen tehokkaamman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän?

2000

 
 

Tanja Tuulikki Moilanen

Nuorten terveysvalintoihin liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

5000

 
 

Oili Papinaho

Hoitotyöntekijöiden päihteiden väärinkäyttö ja siitä johtuva ammatinharjoittamisoikeuksiin puuttuminen

3000

 
 

Natalia Sak-Dankosky

Family-witnessed cardiopulmonary resuscitation in a hospital setting: Finnish and Polish perspective.

5000

 
 

Mirka Johanna Toivonen

Implementing Family-Centered Care in NICU - examining unit design and caring culture

2000

 
 

Kristiina Toivonen

Ikääntyneiden muistisairaiden hengellisyyden tukeminen hoitotyön ympäristöissä

3000

 
 

Elina Kaisa Maria Turunen

Quasi-experimental study about the effects of a structured preoperative nursing protocol in hospital setting

5000

 
 

Monica Lillemor Östman

Hemmastaddhet och hälsa hos unga vuxna

2000

 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

Apurahahakemukset on arvioitu säätiön ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.Post doc -apurahojen myöntämistä koskeva ehdotus on tehty työryhmässä, johon kuuluivat Satu Elo, Elina Haavisto ja Meeri Koivula. Apurahojen myöntämistä koskeva ehdotus väitöskirjatutkimuksille on tehty työryhmässä, johon kuuluivat Lauri Kuosmanen, Kimmo Lehtonen ja Terhi Saaranen.

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee toimittaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallitukselle vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään ilmoituslinkin kautta. Mikäli em. selvitystä tai ilmoitusta apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. Lisäksi apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

Vuodelle  2018 apurahat ovat haettavana 1-31.8.2017. Linkki  sähköiseen hakujärjestelmään avautuu tänne säätiön sivuille  1.8.2017.