Apurahat - Stipendier

APURAHAT VUODELLE 2018

Sairaanhoitajien koulutussäätiö jakaa vuodelle 2018 apurahoja hoitotieteellisiin väitöskirja- ja post doc - tutkimuksiin seuraaville:

POST DOC –APURAHAN  SAANEET

 

 

Hakijan nimi

Tutkimuksen nimi

  Myönnetty

 

Minna Elomaa- Krapu

Lapsuudessa polioon sairastuneiden ja heidän sisarustensa kokemuksia sairastumisesta, hoidoista ja niiden vaikutuksesta koko perheeseen 1950–1960 –lukujen Suomessa

7600 €

 

 

Krista Jokiniemi

OPTIMIZING HEALTH PROVIDER CAPACITY: Developing clinical nurse specialist practice standards

25000 €

 

 

Satu Kajander-Unkuri

Competence of nursing students in Europe                                   

25000 €

 

Hannakaisa Niela-Vilen

Supporting parent-infant closeness and breastfeeding in birthing and neonatal units

25000 €

 

 

Virpi Sulosaari

Syöpäsairaanhoitajan lääkehoidon erityisosaaminen

8000 €

 

Kirsi Talman

Sairaanhoitajakoulutukseen pyrkivien sosiaaliset ja oppimisvalmiudet opiskelijavalinnassa - valintamittarin ennustekyvyn arviointi

10000 €

 

 

Riitta Turjamaa

RAKENTEISEN KIRJAAMISEN e-OHJELMAN KEHITTÄMINEN: interventiotutkimus kotihoidon henkilökunnalle

            7500 €

 

Heli Virtanen

Ohjausosaaminen potilaan voimavaraistumista tukevassa ohjauskeskustelussa

          20000 €

 

    
 

 

 

 

VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSEEN APURAHAN SAANEET

 

 

Hakijan nimi

Tutkimuksen nimi

Myönnetty

 

Mika Alastalo

Patient observation skills in critical care nursing – a theoretical model

3000

€ 

Emilia Kielo

Undergraduate nurses’ and podiatrists’ wound care competence – Development of a chronic wound care competence assessment instrument

1500 €

 

 

Pia Kukkonen

Student attrition in nursing education

5000 €

 

Laura Laukkanen

ETHICAL ACTIVITY PROFILE OF NURSE MANAGERS -testing Ethics Quarter as an intervention

4000 €

 

 

Mari Mynttinen

Terveysvalinnat ja osallisuus: käsityksiä nuorten alkoholinkäyttöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista

4000 €

 

 

Maliheh Langari

Healthy lifestyle counselling for preventing type 2 diabetes among immigrants in Finland: a mixed method study

7000 €

 

 

Paula Piirainen

Täydennyskoulutusmalli muistisairaan henkilön haasteellisen käyttäytymisen vähentämiseksi pitkäaikaishoidossa

5000 €

 

 

Johanna Pohjanoksa

Whistleblowing process -health care professionals as courageous whistleblowers or silent cowards

7500 €

 

 

Mira Rajala

Potilaslähtöisen puhelinohjauksen vaikutukset päiväkirurgisten aikuispotilaiden koettuun terveyteen ja terveydenhuollon kustannuksiin

5000 €

 

 

Jaana Seitovirta

Sairaanhoitajien palkitseminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa – muutakin kuin rahaa?

2000 €

 

 

Simone Stevanin

Multigenerational nursing workforce: management and practice implications in two European countries

2000 €

 

 

Kirsi Terho

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta aikuisten teho-osastolla

2000 €

 

 

Miia Tohmola

Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaaminen

3000 €

 

 

Anna-Maria Tuomikoski

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen ja osaamisprofiilit yliopistosairaaloissa

3000 €

 

 

Sirpa Tölli

Haasteellisen käyttäytymisen hallinta hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden kompetenssi ja potilasturvallisuus

5000 €

 

 

Jonna Vierula

Clinical reasoning skills as part of the nursing student selection – Evaluation of the validity of the CliReSki-instrument

5000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Apurahahakemukset on arvioitu säätiön ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Post doc -apurahojen myöntämistä koskeva ehdotus on tehty työryhmässä, johon kuuluivat Satu Elo, Elina Haavisto ja Meeri Koivula.  Väitöskirjatutkimuksille apurahojen myöntämistä koskeva ehdotus on tehty työryhmässä, johon kuuluivat Marita Koivunen, Kimmo Lehtonen ja Terhi Saaranen.

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee toimittaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallitukselle vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään hakijan sähköpostiin elokuun 2018 lopulla tulevan sähköisen ilmoituslinkin kautta. Mikäli em. selvitystä tai ilmoitusta apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

Vuodelle 2019 apurahat ovat haettavana 1-31.8.2018. Linkki  sähköiseen hakujärjestelmään avautuu Sairaanhoitajien koulutussäätiön sivuille  1.8.2018.