Apurahat - Stipendier

APURAHAT VUODELLE 2018

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja hoitotyön koulutuksen kehittämistä jakamalla apurahoja post doc -vaiheen tutkijoille tai tutkijaryhmille sekä väitöskirjan tekijöille.  Vuodelle 2018 jaettavien apurahojen painopisteenä on erityisesti koulutuksen tutkimus.  Säätiö jakoi vuodelle 2017  apurahoja yhteensä 194 000 euroa.

 

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiö julkistaa vuodelle 2018 lisäksi apurahahaun myös suomalaisen hoitotieteen historiatiedon kokoamiseksi. Tarvittaessa apurahan käyttöaikaa voidaan pidentää.  Tavoitteena on koota mahdollisimman kattavasti suomalaisen hoitotieteen historia ja raportoida se tulevaisuuden toimijoiden käyttöön.  Säätiö arvostaa erityisesti hoitotieteen historian kansallista, mahdollisimman kattavaa näkökulmaa ja eri toimijoiden yhteistyötä.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen mahdollisimman yksityiskohtainen toteutussuunnitelma.

 

Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

  Tieteenalakriteeri:

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta.

  Laatukriteeri:

  • Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus.
  • Tutkimushankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

  Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen.

 

Vuoden 2017 apurahahaku on päättynyt. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakuohjeiden mukaiset, jatkokäsittelyyn lähtevät hakemukset. Säätiö tiedottaa apurahan saajista tällä sivustolla 15.12.2017 mennessä.

   
 

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty. Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijakoulusta.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi vuotta.

  • Post doc -vaiheen apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin; -  hakemus tulee kuitenkin tehdä vuosittain.

Apurahan saajan tulee toimittaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallitukselle vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä apurahajärjestelmästä lähetetyn sähköisen linkin kautta. Mikäli selvitystä ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa.