Myönnetyt apurahat vuodelle 2023

Post-doc tutkimukseen

Kallio Hanna 10 000€  Ympäristövastuullista hoitotyötä edistävien rakenteiden käyttö ja vakiinnuttaminen sairaalassa / Turun yliopisto

Kiljunen Ouri 7 500 € Omavalvonta iäkkäiden asumispalveluissa – organisaation tuki omavalvontatyölle / Itä-Suomen yliopisto

Nurmeksela Anu 10 000 € Kuvaileva tutkimus sairaaloiden vetovoimaisuuden kehittymisestä Suomessa vuosina 2008-2021 / Itä-Suomen yliopisto

Pakarinen Anni/tutkijaryhmä 14 000 € HEAL – tutkimusprojekti: Pelillinen interventio ja älykäs teknologia alakouluikäisten lasten terveyden tasa-arvon tukena / Turun yliopisto

Tuominen Outi/tutkijaryhmä 10 000 € Henkilöstön joustava resurssointi osana lasten ja nuorten sairaanhoidon potilasturvallisuutta / Turun yliopisto

Ylönen Minna 10 000 € Ikääntyneen kotona selviytyminen / Turun yliopisto


Väitöskirjatutkimukseen

Hackman Maiju 2 500 € Ikääntyneiden palveluissa toteutumatta jäävä hoitotyö ja sen yhteydet  organisaatio-,  henkilöstö- ja asiakastuloksiin / Itä-Suomen yliopisto

Havola Sara 2 500 € Nursing students’ scenario performance in learning clinical reasoning skills in a simulation game / Tampereen yliopisto

Heinonen Taina 2 000 € Sairaanhoitajien voimavaraistumista tukevan ohjauksen osaaminen potilailla, joilla on uniapnea / Turun yliopisto

Kesonen Pauliina 2 500 € Moniammatillinen osaaminen palliatiivisessa hoidossa / Tampereen yliopisto

Kiwanuka Frank 2 000 € Compliance with Family Nursing and Assessing the Impact of a Nurse-Led  Intervention: Perspective of Nurses and Family Members / Itä-Suomen yliopisto

Kivistö-Rahnasto Kirsi 2000 € Vanhempien elämänlaatu 1-6 vuotiaan 1 tyypin diabetesta sairastavan lapsen omahoidossa – Diabeteksen omahoidon ohjausintervention kehittäminen ja pilotointi / Tampereen yliopisto

Krogell Jenni 2 000 € Seri-tukikeskusten asiakkaiden terveys, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen / Itä-Suomen yliopisto

Laitonen Elina 2 000 € Preparing Preschool Aged Children for Anesthesia – Development and evaluation of an educational health-game intervention using child-centered approach / Turun yliopisto

Pakkanen Piiku 2 000 € Ammattietiikka ja ammattien välinen etiikka muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa / Turun yliopisto

Pesonen Tiina 2 000 € Heikentyneen näkökyvyn ja kognition vaikutus kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn, saatuun hoitoon ja kustannuksiin. RAI (resident assessment instrument) -rekisteritutkimus / Oulun yliopisto ’

Puustinen Jonna 2 000 € Yksilöllisyys ikääntyneen kotihoidon suunnittelussa Suomessa / Turun yliopisto

Roos Mia 2 000 € Lähihoitajien työnkuva ja työn vetovoimatekijät lähihoitajien ja lähiesihenkilöiden näkökulmasta sosiaali- ja terveysalalla /Itä-Suomen yliopisto

Wahlroos Niina 2 500 € Ikääntyneiden asumispalveluiden fyysinen ympäristö - tukena ikääntyneen itsenäisyyteen ja pärjäämiseen / Turun yliopisto

Wright Mea 5 000 € TEHOA -koulutusintervention vaikutus sairaanhoitajien kokemaan työn tuloksellisuuteen – kvasikokeellinen pitkittäistutkimus / Itä-Suomen yliopisto