Myönnetyt apurahat vuodelle 2024

Post-doc tutkimukseen

Al Jabri Fatma 15 000€  Development of a cost model to predict the efficacy of core competencies of healthcare professionals on clinical practice / Itä-Suomen  yliopisto

Azimirad Mina 9 000 € Eye-tracking Technology Teamwork Shared Mental Model in intensive care / Itä-Suomen yliopisto

Björkmark Maria 3 500 € Research and development in relation to caring for and supporting clients who have disaffiliated from a religious community  / Åbo Akademi

Pakarinen Anni 9 000 € HEAL tutkimusprojekti: Pelillinen interventio ja älykäs teknologia alakouluikäisten lasten terveyden tasa-arvon tukena  / Turun yliopisto

Tuominen Outi 3 500 € Henkilöstön joustava resursointi osana lasten ja nuorten sairaanhoidon potilasturvallisuutta  / Turun yliopisto

Tölli Sirpa 3 000 € Lastensuojeluhenkilöstön kompetenssi hallita lasten ja nuorten haasteellista käyttäytymistä  / Itä-Suomen yliopisto

Varpula Jaakko 20 000 € NURTURESAFETY: Enhancing Patient Safety in Long-Term Care through Systems Theoretical Adverse Event Investigation, and Supporting Nurses as Second Victims / Turun yliopisto

Lisäksi 1 apurahan saaja ei halua nimeään julkaistavan. Apuraha 7 000 €.


Väitöskirjatutkimukseen

Hartikainen Kaisa 2 000 € Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen osaaminen paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa  / Turun yliopisto

Kaasinen Minna  2 000 € Lastensuojelun jälkihuollon olevien nuorten osallisuutta tukeva toimintamalli  / Itä-Suomen  yliopisto

Kivimäki Taina 4 000 € Kodin turvallisuus- ikääntyneen näkökulmasta  / Turun yliopisto

Kämäräinen Petra-Maria 4 000 € Hoitotyön johtajien viestintäosaaminen hyvinvointialueilla  / Itä-Suomen yliopisto

Linnavuori Elina  4 000 € HEALTHCARE PROFESSIONALS’ COMPETENCE IN THE DIAGNOSTIC PROCESS –EEG as an example   /Turun  yliopisto

Matala-aho Meri 2000 € EKG rytmien virtuaali-interventioiden vaikutus EKG:n tulkintaan ja osaamiseen Suomen yliopistosairaaloissa / Tampereen yliopisto

Pellikka Hanna-Kaisa 2 000 € Jaettu vastuu päätöksenteosta vanhempien ja ammattilaisten välillä vauvan hoidossa perhehuoneessa teho-osastolla: monimenetelmätutkimus  / Turun yliopisto

Pohjamies Netta 2 000 € Uuden työntekijän perehdyttäjänä toimivan sairaanhoitajan perehdyttämisosaaminen- 360 asteen arviointi / Oulun yliopisto

Pursio Katja  5 000 € Sairaanhoitajan ammatillinen autonomia erikoissairaanhoidossa / Itä-Suomen yliopisto

Soini Sanna 1 000 € Monialainen elämän loppuvaiheen puheeksi oton -malli muistisairaiden ja heidän läheistensä päätöksenteon tueksi  / Itä-Suomen  yliopisto 

Utriainen Siiri  2 000 € Alle kouluikäisten lasten median käyttö ja vanhempien ohjaus neuvoloissa  / Itä-Suomen yliopisto