Venny Snellman - tunnustusapurahan saaneet

23. Vuoden 2023 Venny tunnustusapuraha Itä-Suomen yliopiston professori, THT Katri Vehviläinen-Julkuselle

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on 21.11.2023 myöntänyt vuoden 2023 Venny Snellman –tunnustuspalkinnon  (5000 eur) uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta  Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen professori, THT Katri Vehviläinen-Julkuselle. Hän on maamme pitkäaikaisia hoitotieteen alan vaikuttajia ja kansainvälinen toimija, jonka työ on suuntautunut monipuolisesti terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseen. 

Professori Katri Vehviläinen-Julkusen työskentely on ollut monipuolista, monitasoista, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Hänellä on laaja kokemus yliopisto- ja tiedehallinnollisissa tehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Hän on toiminut hoitotieteen laitoksen johtajana, vararehtorina ja varadekaanina ja hän on johtanut Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tohtorikoulutusohjelmaa vuodesta 2010 alkaen.  Hän on ohjannut yli 60 valmistunutta tohtoria ja heistä kuusi on alan professorin tehtävissä. 

Vehviläinen-Julkusella on vuodesta 1996 alkaen ollut ylihoitajan sivutoimi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (nykyisin Pohjois-Savon Hyvinvointialue).  Hän on menestyksekkäästi kouluttanut hoitotyön osaajia ja toteuttanut lukuisia kehittämishankkeita ja tutkimuksia edistääkseen näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista.  Magneettisairaala-mallin edistäminen on myös ollut hänen tavoitteitaan. ”Yhteistyö hyvinvointialueelle ja myös laajemmin yhteistoiminta-alueelle on merkittävä mahdollisuus” sanoo tunnustuspalkinnon saanut professori Katri Vehviläinen-Julkunen. 

Vehviläinen-Julkunen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja erittäin tuottelias hoitotieteen tutkija, jonka työ on suuntautunut monipuolisesti terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseen. Professori Vehviläinen-Julkunen on tutkimuksillaan  edistänyt kätilö- ja hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja alan osaajien tieteellistä perustaa. Hänellä on yli 500 tieteellistä julkaisua sekä lukuisa määrä muita kirjoituksia. Hänen kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaiheitaan ovat äitiyshuolto ja lastenhoitotyö, palvelujärjestelmä-tutkimus, syöpäpotilaan hoito sekä genomiikka hoitotyössä. Vierailevana professorina hän on ollut useassa yliopistossa  (mm Singaporessa ja USAssa). Hänelle on myönnetty kansainvälisenä tunnustuksena mm. Sigma-organisaation Hall of Fame-jäsenyys ja hänet on nimetty 100 vaikuttavimman hoitotyöntekijän joukkoon Euroopassa.Hänellä on ollut myös lukuisia yhteiskunnallisia tehtäviä toimien mm. Suomen Akatemian terveystieteiden toimikunnassa, säätiöiden hallinnossa ja asiantuntijatehtävissä eri ministeriöissä.