Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning sr   (SHKS)

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning sr (SHKS) grundades den 19 december 1944 med syfte att främja sjuksköterskeutbildning genom att tillhandahålla stipendier och läroböcker för sjuksköterskor. Stiftelsens startkapital donerades av Venny Snellman, en utvecklare av finländsk sjuksköterskeutbildning och sjuksköterskeyrket, samt Medicinalstyrelsens första inspektris för sjuksköterskeutbildning.

Stiftelsen skapar förutsättningar för att stärka vårdutbildning och professionell kompetens inom vårdarbete. Stiftelsen stödjer och främjar vårdutbildning och professionell verksamhet genom att dela ut bidrag till vårdvetenskaplig forskning samt utvecklingprojekt för vårdpraxis och -utbildning. Stipendier kan även årligen riktas till andra specificerade ändamål. Stiftelsen delar också ut utmärkelsen Årets Venny. Priset ges för nyskapande, modiga och framgångsrika aktiviteter.

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning r.f har visionen "Verkningsfull vård för befolkningen".  Stiftelsen strävar efter att vara en pålitlig och sakkunnig understödjare och påverkare av vårdvetenskap och vårdarbete.

The Finnish Nursing Education Foundation sr  (SHKS) 

The Finnish Nursing Education Foundation sr (SHKS) was founded on 19 December 1944 to promote nursing education by distributing study grants and delivering textbooks to nurses. The foundation`s initial capital was donated by the Finnish developer of nursing education, Venny Snellman.

The foundation enhances nursing professionalism and training by supporting various activities. It provides grants for scientific research, nursing practice and education development projects. Additionally, specific grants are allocated for named purposes each year. The foundation also presents the Venny of the Year recognition award, named after Venny Snellman, to individuals who demonstrate creativity courage and success in nursing activities.

The Finnish Nursing Education Foundation sr envisions “Effective nursing care for the population”. The foundation strives to be a dependable and knowledgeable advocate for nursing and nursing science, working towards its mission with expertise and influence.

Venny Snellman