Yhteystiedot 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr  (SHKS)
Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr
The Finnish Nursing Education Foundation sr 

c/o puheenjohtaja / ordförande Sirpa Luukkainen
Rastikatu 5,  57710 Savonlinna
Puh. / Tel. +358 442405428

Sähköposti / E-post: puheenjohtaja@shks.fi

Y-tunnus:   0113590 - 0