Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr   |   Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr   |   The Finnish Nursing Education Foundation sr

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr (SHKS) perustettiin 19.12.1944 tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoman lahjoitti suomalainen sairaanhoitajakoulutuksen ja hoitotyön kehittäjä, lääkintöhallituksen ensimmäinen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Venny Snellman.

Säätiö luo edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen. Säätiö tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Apurahoja voidaan vuosittain kohdentaa myös muihin erikseen nimettyihin tarkoituksiin. Säätiö jakaa myös Vuoden Venny -tunnustuspalkintoa. Palkinto myönnetään uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Sairaanhoitajien koulutussäätiön visio on ” Vaikuttava hoitotyö väestölle”.  Säätiön tavoitteena on olla luotettava ja asiantunteva hoitotieteen ja hoitotyön tukija ja vaikuttaja. 

 

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme toiminnassamme Hyvää säätiötapaa.

 

Apurahat

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta sekä  hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuvaa kehittämistä jakamalla apurahoja 

  • post doc -vaiheen tutkijoille ja/tai heidän johtamalleen tutkimusryhmälle (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuviin kehittämishankkeisiin.

              Apurahahaku vuodelle 2025 on avoinna  1.8-31.8.2024 

             Hakuohjeet avautuvat TÄHÄN viimeistään heinäkuun alussa.                         

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS)   |  Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland  |  The Finnish Nursing Education Foundation

c/o puheenjohtaja / ordförande Sirpa Luukkainen
Rastikatu 5,  57710 Savonlinna 
Puh. / Tel. +358 442405428

Sähköposti / E-post: puheenjohtaja@shks.fi