Sairaanhoitajien koulutussäätiö (Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr, The Finnish Nursing Education Foundation sr)   tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Kuva:Anna Mäkinen
Kuva: Maria Grönroos/Studio Liikkuva

Vuoden 2022 Venny

Vuoden 2022 Venny Snellmanin nimeä kantava tunnustusapuraha rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi luovutettiin 21.11.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö, TtT, dosentti Tuovi Hakuliselle.  Lue lisää...

Årligen utdelar Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning Venny Snellmans hederspris. År 2022 gavs hederspriset till Ttt, docent Tuovi Hakulinen Läs mera...

Säätiön ansiomitali PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ (suunnitellut Eila Hiltunen)

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr

Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr 

The Finnish Nursing Education Foundation sr. 

 

Säätiö perustettiin 19.12.1944 aatteelliselle pohjalle ja "tee se itse" -periaatteelle tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä niitä säätiön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla, lähinnä jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoma oli vajaat 300 000 markkaa, jonka  lahjoitti suomalainen sairaanhoitoalan uranuurtaja, Suomen sairaanhoitajakoulutuksen, hoitotyön kehittäjä ja lääkintöhallituksen ensimmäinen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja  Venny Snellman.

Tänä päivänä säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä hankkeita.

Vuoden Venny - Venny Snellmanin nimeä kantavaa hoitotyön tunnustuspalkintoa uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta on jaettu vuodesta 2000 alkaen. 

Vuodesta 1955  alkaen  koulutussäätiö on jakanut ansiomitalia säätiön toiminnassa ansioituneille henkilöille.  Myöntämisperusteita uudistettiin 2000 -luvun alussa vastaamaan paremmin säätiön sään­nöissä määriteltyä tarkoitustaan.  2000 – luvulla ansiomitalia on jaettu eri tavoin hoitotyön tutkimusta, koulutusta ja ammatillista toimintaa tukeneille ja edistäneille henkilöille. Ansiomitalin PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ on suunnitellut kuvanveistäjä Eila Hiltunen.