Sairaanhoitajien koulutussäätiö (Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr,The Finnish Nursing Education Foundation sr)   tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Kuva Jussi Helttunen

 

Vuoden 2019 Venny

Sairaanhoitajien koulutussäätiö myöntää vuosittain Venny Snellmanin nimeä kantavan tunnustusapurahan.  Vuoden 2019 Venny on professori Helena Leino-Kilpi.  Lue lisää...

Årligen utdelar Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning Venny Snellmans hederspris. År 2019 gavs hederspriset till professor Helena Leino-Kilpi. Läs mera...

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr

Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr 

The Finnish Nursing Education Foundation sr. 

 

Säätiö perustettiin 19.12.1944 aatteelliselle pohjalle ja "tee se itse" -periaatteelle tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä niitä säätiön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla, lähinnä jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoma oli vajaat 300 000 markkaa. Tänä päivänä säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä hankkeita.

Säätiön ansiomitali PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ (suunnitellut Eila Hiltunen)

Terhi Mäkinen : TEHY-lehdessä 27.04.2020  artikkeli  Venny Snellman -koulutuksen tienraivaaja paransi opiskelijoiden olosuhteita.