Venny Snellman -tunnustuspalkinnon saajia

 

Säätiö perustettiin 19.12.1944 aatteelliselle pohjalle ja "tee se itse" -periaatteelle tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä niitä säätiön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla, lähinnä jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoma oli vajaat 300 000 markkaa. Tänä päivänä säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä hankkeita. Lue lisää...

Päätökset apurahan saajista on tehty. Tiedot apurahan saajista ovat täällä!

 

 

Paula Asikainen on vuoden Venny! Lisätietoa löydät täältä

Venny Snellman

Vuosittain Sairaanhoitajien oulutussäätiö myöntää Venny Snellmanin nimeä kantavan tunnustusapurahan. Vuonna 2016 tunnustus myönnettiin hallintoylihoitaja Paula Asikaiselle. Lue lisää...

Årligen utdelar Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning Venny Snellmans hederspris. År 2016 gavs hederspriset till Paula Asikainen. Läs mera...