Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr   |   Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr   |   The Finnish Nursing Education Foundation sr

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr (SHKS) perustettiin 19.12.1944 tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoman lahjoitti suomalainen sairaanhoitajakoulutuksen ja hoitotyön kehittäjä, lääkintöhallituksen ensimmäinen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Venny Snellman.

Säätiö luo edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen. Säätiö tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Apurahoja voidaan vuosittain kohdentaa myös muihin erikseen nimettyihin tarkoituksiin. Säätiö jakaa myös Vuoden Venny -tunnustuspalkintoa. Palkinto myönnetään uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Sairaanhoitajien koulutussäätiön visio on ” Vaikuttava hoitotyö väestölle”.  Säätiön tavoitteena on olla luotettava ja asiantunteva hoitotieteen ja hoitotyön tukija ja vaikuttaja. 

 

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme toiminnassamme Hyvää säätiötapaa.

 

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) kongressi on SUOMESSA   9-13.6.2025 ! Lähetä tiivistelmä nyt elo-syyskuussa.  Lisätietoa TÄSTÄ                                     

Apurahat

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta sekä  hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuvaa kehittämistä jakamalla apurahoja 

  • post doc -vaiheen tutkijoille ja/tai heidän johtamalleen tutkimusryhmälle (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuviin kehittämishankkeisiin.

                            Apurahaa haetaan sähköisesti  

           Apurahahaku vuodelle 2025 on avoinna  1.8-31.8.2024 

         Vuodelle  2025 myönnettävien apurahojen painopiste on                        sairaanhoitajien koulutuksen edistäminen suuntaamalla                      apurahoja erityisesti koulutuksen tutkimukseen.

           Tarkemmat hakuohjeet ja kriteerit löydät linkistä tässä alla                 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS)   |  Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland  |  The Finnish Nursing Education Foundation

c/o puheenjohtaja / ordförande Sirpa Luukkainen
Rastikatu 5,  57710 Savonlinna 
Puh. / Tel. +358 442405428

Sähköposti / E-post: puheenjohtaja@shks.fi