Sairaanhoitajien koulutussäätiö (Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr, The Finnish Nursing Education Foundation sr)   tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Kuva Tero Honkaniemi

 

Vuoden 2021 Venny

Vuoden 2021 Venny Snellmanin nimeä kantava tunnustusapuraha rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi luovutettiin 21.11.2021 Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedonhallinnan analytiikkaa ja etähoitoa kehittävälle sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Sarannolle.  Lue lisää...

Årligen utdelar Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning Venny Snellmans hederspris. År 2021 gavs hederspriset till professor Kaija Saranto  Läs mera...

Säätiön ansiomitali PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ (suunnitellut Eila Hiltunen)

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr

Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr 

The Finnish Nursing Education Foundation sr. 

 

Säätiö perustettiin 19.12.1944 aatteelliselle pohjalle ja "tee se itse" -periaatteelle tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä niitä säätiön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla, lähinnä jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoma oli vajaat 300 000 markkaa, jonka  lahjoitti suomalainen sairaanhoitoalan uranuurtaja, Suomen sairaanhoitajakoulutuksen, hoitotyön kehittäjä ja lääkintöhallituksen ensimmäinen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja  Venny Snellman.

Tänä päivänä säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä hankkeita.

Vuodesta 1955  alkaen  koulutussäätiö on jakanut ansiomitalia säätiön toiminnassa ansioituneille henkilöille.  Myöntämisperusteita uudistettiin 2000 -luvun alussa vastaamaan paremmin säätiön sään­nöissä määriteltyä tarkoitustaan.  2000 – luvulla ansiomitalia on jaettu eri tavoin hoitotyön tutkimusta, koulutusta ja ammatillista toimintaa tukeneille ja edistäneille henkilöille. Ansiomitalin PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ on suunnitellut kuvanveistäjä Eila Hiltunen.

Terhi Mäkinen : TEHY-lehdessä 27.04.2020  artikkeli  Venny Snellman -koulutuksen tienraivaaja paransi opiskelijoiden olosuhteita.