Vuoden 2018 Venny on TtT, tutkimusjohtaja Arja Holopainen!                                                 

 

Säätiö perustettiin 19.12.1944 aatteelliselle pohjalle ja "tee se itse" -periaatteelle tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä niitä säätiön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla, lähinnä jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoma oli vajaat 300 000 markkaa. Tänä päivänä säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä hankkeita. Lue lisää...

Apurahat vuodelle 2019  Lisätietoa  tästä

TtT, tutkimusjohtaja Arja Holopainen on vuoden  2018 Venny! Lue lisää täältä

Venny Snellman

Vuosittain Sairaanhoitajien koulutussäätiö myöntää Venny Snellmanin nimeä kantavan tunnustusapurahan. Vuonna 2017 tunnustus myönnettiin sairaanhoitajayrittäjä Päivi Peltomaalle Lue lisää...

Årligen utdelar Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning Venny Snellmans hederspris. År 2017 gavs hederspriset till Päivi Peltomaa. Läs mera...