Toiminta - Verksamhet

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning skapar förutsättningar för stärkande av yrkesmässigt kunnande i vården och vårdutbildningen genom att stöda vårdvetenskaplig forskning och betydelsefulla vårdutecklingsprojekt samt projekt som befrämjar evidensbaserad vård.

 

TUTUSTU SÄÄTIÖN TOIMINTAAN - BEKANTA DIG MED STIFTELSENS VERKSAMHET (på finska)

PDF-tiedostoSHKS_Toimintasuunnitelma_2017.pdf (153 kB)
Toimintasuunnitelma 2017
PDF-tiedostoToimintakertomus_Tilinpäätökseen_Versio29022016.pdf (594 kB)
Toimintakertomus 2015
PDF-tiedostoSHKS 1990-2014 LUKANA.pdf (3.1 MB)
Sairaanhoitajien koulutussäätiö 1944-2014. Toiminnan murroksesta uuteen aikakauteen.