Toiminta - Verksamhet

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning skapar förutsättningar för stärkande av yrkesmässigt kunnande i vården och vårdutbildningen genom att stöda vårdvetenskaplig forskning och betydelsefulla vårdutecklingsprojekt samt projekt som befrämjar evidensbaserad vård.

 

TUTUSTU SÄÄTIÖN TOIMINTAAN - BEKANTA DIG MED STIFTELSENS VERKSAMHET (på finska)

PDF-tiedostoSHKS_Toimintasuunnitelma_2018.pdf (155 kB)
Toimintasuunnitelma 2018
PDF-tiedostoSHKS_tilinpaatos2017.pdf (177 kB)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
PDF-tiedostoSHKS 1990-2014 LUKANA.pdf (3.1 MB)
Sairaanhoitajien koulutussäätiö 1944-2014. Toiminnan murroksesta uuteen aikakauteen.