Toiminta - Verksamhet

Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland skapar förutsättningar för stärkande av yrkesmässigt kunnande i vården och vårdutbildningen genom att stöda vårdvetenskaplig forskning och betydelsefulla vårdutecklingsprojekt samt projekt som befrämjar evidensbaserad vård.

 

 

Tutustu säätiön toimintaan - Bekanta dig med stiftelsens verksamhet (på finska)

 

PDF-tiedostoSHKS 1990-2014 LUKANA.pdf (3.1 MB)
Sairaanhoitajien koulutussäätiö 1944-2014. Toiminnan murroksesta uuteen aikakauteen.