Toiminta - Verksamhet

Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland skapar förutsättningar för stärkande av yrkesmässigt kunnande i vården och vårdutbildningen genom att stöda vårdvetenskaplig forskning och betydelsefulla vårdutecklingsprojekt samt projekt som befrämjar evidensbaserad vård.

Tutustu säätiön toimintaan - Bekanta dig med stiftelsens verksamhet (på finska)

 

PDF-tiedostoSHKS_Toimintasuunnitelma_2019.pdf (154 kB)
Toimintasuunnitelma 2019
PDF-tiedostoSHKS_tilinpaatos2017.pdf (177 kB)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään säätiön kokouksessa 18.6.2019
PDF-tiedostoSHKS 1990-2014 LUKANA.pdf (3.1 MB)
Sairaanhoitajien koulutussäätiö 1944-2014. Toiminnan murroksesta uuteen aikakauteen.