Ansiomitalit 2023 ikääntyneiden hoitotyön ja palvelujärjestelmän johtamisen sekä lääkehoidon ja syöpäsairaanhoitajien osaamisen kehittäjille

21.11.2023

Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitalilla KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ   palkittiin  21.11.2023 kaksi säätiön perustehtävää tukenutta ja edistänyttä hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen asiantuntijaa.  Ansiomitalin saivat TtT, professori Riitta Suhonen Turun yliopistosta ja  TtT, Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, tutkimusryhmävastaava Virpi Sulosaari .

Professori Riitta Suhosen tutkimus- ja kehittämistyönkohteena ovat erityisesti ikääntyneiden ihmisten terveys, hoitotyö ja palvelut, hoidon yksilöllisyys sekä hoidon ja terveydenhuollon eettiset kysymykset ja palvelujärjestelmän johtaminen. Professori Suhosen vastuulla on ollut maamme ainoan gerontologiseen hoitotieteeseen kohdistuvan asiantuntijakoulutuksen opetus ja tutkimus. Tutkimus on kansainvälistä ja hän on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia. Hän on toiminut useissa ikääntyneiden hoidon kehittämishankkeissa ja hänen hoidon yksilöllisyyttä arvioiva mittarinsa on laajassa kansainvälisessä käytössä. Riitta Suhonen toteaa, että ”Iäkkään ihmisen hoitotyö ja palvelut ovat erityisen merkityksellisiä juuri tässä ajassa, ja meidän on huolehdittava, että heidän oikeutensa saada tarpeenmukaisia palveluja ja hoitoa toteutuu.  Saamani tunnustus on samalla tunnustus yhteistyökumppaneiden kanssa tehdylle tutkimustyölle, siihen perustuvalle koulutukselle sekä ikääntyvien ihmisten hoitotyössä toimiville ja palveluita johtaville tahoille.”

Yliopettaja Virpi Sulosaari työskentelee hoitotyön kliinisen urapolkujen ja siihen valmistavan koulutuksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.  Hänen tutkimusten ja kehittämistyön alana ovat sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen, lääkitys- ja potilasturvallisuus sekä syöpäsairaanhoitajien osaaminen ja koulutus. Sulosaari on Euroopan syöpäsairaanhoitajien (EONS) puheenjohtaja ja jäsenenä eurooppalaisissa syöpää sairastavan hoitoon ja hoitotyöhön liittyvissä asiantuntijaverkostoissa ja ryhmissä.  Hän johtaa ja on mukana useissa EU-rahoitteisissa hankkeissa, joiden ytimessä on koulutuksen kehittäminen terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät syöpää sairastavien hoidossa. Sulosaari sanoo, että ”hoitotyön koulutuksen kehittäminen ei tapahdu yksin. Konkreettisten muutosten ja tulosten aikaansaaminen, edellyttää hyvin pitkäjänteistä työtä ja kärsivällisyyttä.  Minulla on ollut suuri ilo työskennellä urani aikana loistavien, oman alani että muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.”

Riitta Suhonen                              Virpi Sulosaari

(Kuva Markus Lahtinen)              (Omakuva)