Vuoden 2021 ansiomitalit TtT Anne-Maria Kanervalle ja TtT Pirjo Partaselle

22.11.2021

Sairaanhoitajien koulutussäätiö palkitsi PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ  ansiomitalilla  21.11.2021 opetuspäällikkö, TtT Anne-Maria Kanervan  ja yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partasen  merkittävästä työstä hoitotyön ja sen johtamisen koulutuksessa.

Anne-Maria Kanerva on kehittänyt ansiokkaasti hoitotyön koulutusta ja sairaanhoitajan ammatillista työnkuvaa. Hän toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun suomen- ja englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opetuspäällikkönä. Kanerva kuuluu SAMKin laadunhallinnan ja opinnäytetyön kehittämisryhmiin. Hän on ammattikorkeakoulujen terveysalan verkoston jäsen. Aktiivisella toiminnalla Suomen Sairaanhoitajaliitossa Kanerva on ollut kehittämässä sairaanhoitajien koulutusta ja ammattia. Hän on toiminut muun muassa Satakunnan Sairaanhoitajien hallituksessa vuosina 2003–2009 ja puheenjohtajana vuosina 2010–2018, Suomen sairaanhoitajat ry:n hallituksessa sekä kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) sairaanhoitajakoulutuksen valmistelukomiteassa.

Pirjo Partanen on tehnyt merkittävän elämätyön hoitotyön johtamisen opettajana, tutkijana ja kehittäjänä. Hän toimi Kuopion ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hoitotyön johtamisen opettajana ja tutkijana lähes 20 vuotta. Hän kehitti hoitotyön johtamisen koulutusta innostuneesti ja ohjasi useita pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjatutkimuksia. Partanen väitteli Kuopion yliopistossa vuonna 2002. Hänen väitöskirjansa Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa oli aikaansa edellä ja edelleen ajankohtainen. Partanen on osallistunut useisiin kansallisiin terveydenhuollon henkilöstömitoitusta käsitteleviin työryhmiin sekä kansainvälisiin konferensseihin ja henkilöstövaihtoihin.  

Anne-Maria Kanerva                                       Säätiön ansiomitali                                                Pirjo Partanen 

Kuva Jarin Kuvakauppa