Venny Snellman – tunnustuspalkinto Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen professori, THT Katri Vehviläinen-Julkuselle

21.11.2023

Koulutussäätiön Vuoden Venny -tunnustusapurahalla rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta palkittiin 21.11.2023 professori, THT Katri Vehviläinen-Julkunen. Professori Vehviläinen-Julkusen työskentely on ollut monipuolista, monitasoista, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Hänellä on laaja kokemus yliopisto- ja tiedehallinnollisissa tehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Hän on toiminut hoitotieteen laitoksen johtajana, vararehtorina ja varadekaanina ja hän on johtanut Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tohtorikoulutusohjelmaa vuodesta 2010 alkaen.  Hän on ohjannut yli 60 valmistunutta tohtoria ja heistä kuusi on alan professorin tehtävissä. 

Vehviläinen-Julkusella on vuodesta 1996 alkaen ollut ylihoitajan sivutoimi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (nykyisin Pohjois-Savon Hyvinvointialue).  Hän on menestyksekkäästi kouluttanut hoitotyön osaajia ja toteuttanut lukuisia kehittämishankkeita ja tutkimuksia edistääkseen näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista.  Magneettisairaala-mallin edistäminen on myös ollut hänen tavoitteitaan. ”Yhteistyö hyvinvointialueelle ja myös laajemmin yhteistoiminta-alueelle on merkittävä mahdollisuus” sanoo tunnustuspalkinnon saanut professori Katri Vehviläinen-Julkunen.  Hän on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja erittäin tuottelias hoitotieteen tutkija, jonka työ on suuntautunut monipuolisesti terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseen. Professori Vehviläinen-Julkunen on tutkimuksillaan  edistänyt kätilö- ja hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja alan osaajien tieteellistä perustaa. Hänellä on yli 500 tieteellistä julkaisua sekä lukuisa määrä muita kirjoituksia. Hänen kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaiheitaan ovat äitiyshuolto ja lastenhoitotyö, palvelujärjestelmätutkimus, syöpäpotilaan hoito sekä genomiikka hoitotyössä. Vierailevana professorina hän on ollut useassa yliopistossa (mm Singaporessa ja USAssa). Hänelle on myönnetty kansainvälisenä tunnustuksena mm. Sigma-organisaation Hall of Fame-jäsenyys ja hänet on nimetty 100 vaikuttavimman hoitotyöntekijän joukkoon Euroopassa.Hänellä on ollut myös lukuisia yhteiskunnallisia tehtäviä toimien mm. Suomen Akatemian terveystieteiden toimikunnassa, säätiöiden hallinnossa ja asiantuntijatehtävissä eri ministeriöissä.

                                                                                                        Katri Vehviläinen-Julkunen  (kuva Raija Törrönen)