Vuoden 2022 Venny tunnustuspalkinto THL:n tutkimuspäällikkö, TtT, dosentti Tuovi Hakuliselle

22.11.2022

Vuoden 2022 Venny Snellman – tunnustuspalkinto (5000 €) rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi myönnettiin 21.11.2022 THL:n tutkimuspäällikkö, TtT, dosentti Tuovi Hakuliselle.

Hakulinen on kansainvälisesti tunnustettu, johtava neuvolapalveluiden asiantuntija. Työssään hän edistänyt tutkimustiedon siirtymistä käytäntöön, kliiniseen työhön  ja perheiden käyttöön. Hän on avuliaasti jakanut osaamistaan muiden toimijoiden kanssa ja myös kirjoittaa aktiivisesti.

Hakulinen toiminut Joanna Briggs Instituutin Suomen JBI yhteistyökeskuksen varajohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Keskuksen tehtävänä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen ja järjestelmällisten katsausten tuottaminen.

Suomen neuvolapalvelut ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta. Hakulinen on kutsuttuna vieraillut Japanissa joka vuosi 10 vuoden aikana. Japanissa on perustettu Suomen mallia muokaten äitien ja lasten hyvinvointikeskuksia. Hakulinen on kirjoittanut myös kirjan Suomen neuvolapalveluista sovelluksineen japanilaisen kollegan kanssa.

Tuovi Hakulinen Kuva: Maria Grönroos/Studio Liikkuva