Vuoden 2024 Tutkija tunnustuspalkinto genomitiedon tutkijalle Itä-Suomen yliopistoon

15.5.2024

Sairaanhoitajien koulutussäätiö SHKS juhlii 80-vuotista olemassaoloaan. Säätiön perustehtävä on luoda edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen. Juhlavuoden kunniaksi säätiö järjesti 15.5.2024 Helsingissä kutsuseminaarin ”SHKS - Tuki huomisen hoitotyölle”. Seminaarissa jaettiin Vuoden 2024 Tutkija –tunnustuspalkinto (1000 euroa) yliopisto-opettaja, post doc    -tutkija, TtT Anndra Parviaiselle Itä-Suomen yliopistosta. Parviaisen Itä-Suomen yliopistossa 17.11.2023 tarkastettu hoitotieteen alan väitöskirja ”Genomitietoa sairaanhoitajaopiskelijoille verkkokoulutuksella” käsittelee hyvin ajankohtaista, tärkeää teemaa ja liittyy sairaanhoitajien osaamiseen ja koulutukseen. Genomitiedon, ihmisen koko perimästä saatavan tiedon avulla terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunnitellaan tulevaisuudessa yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon avulla.

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiön perusti v 1944 suomalainen sairaanhoitajakoulutuksen ja hoitotyön kehittäjä, lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Venny Snellman.  Säätiön keskeinen toimintamuoto on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla vuosittain apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin.

 Sairaanhoitajien koulutussäätiön juhlavuoden kutsuseminaariin 15.5.2024 ”SHKS -Tuki huomisen hoitotyölle” kutsuttiin kaikki säätiön apurahaa saaneet kolmen viimeisen vuoden ajalta tarkastelemaan hoitotieteellisen tutkimuksen edistämistä apurahoin.  Tavoitteena on jakaa tietoa apurahojen merkityksestä sekä kannustaa uusia tutkijoita apurahojen hakuun.

 Kutsuseminaarissa erityisen ajankohtaisen esitelmän piti sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Piia Ollila aiheesta ”Valmius ja varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa”.  Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) johtaja, TtT Heidi Parisod keskittyi alustuksessaan tutkimustiedon käyttöön hoitotyössä.   Dosentti, TtT Tella Lantta Turun yliopistosta tarkasteli tuloksekkaan apurahahakemuksen laatimisen kriteerejä.  Paneelikeskustelussa tohtoritutkinnon suorittaneet apurahan saajat tarkastelivat apurahojen saannin merkitystä väitöskirja- tai post doc tutkimuksen tekijöille.

Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallitus jakoi kutsuseminaarissa Vuoden 2024 Tutkija- juhlavuoden tunnustuspalkinnon (1000 euroa) ansioituneelle tutkijalle.  Valinta kohdistettiin vuosina 2020-2023 säätiöltä apurahan saaneiden joukkoon, joiden väitöskirja on valmistunut 2023 loppuun mennessä ja joiden tutkimusaihe liittyi hoitotyön koulutukseen ja/tai sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen lisäämiseen säätiön keskeisen tarkoituksen mukaisesti.

Vuoden 2024 Tutkija -palkinnon saajan, TtT Anndra Parviaisen väitöskirja ”Genomitietoa sairaanhoitajaopiskelijoille verkkokoulutuksella” on tärkeä ja hyvin ajankohtainen, sairaanhoitajien osaamiseen ja koulutukseen liittyvä aihe.  Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa lisää yksilöiden hyvinvointia diagnostiikan ja hoitojen tarkentumisen sekä sairauksien ehkäisyn myötä. Yksilöllinen terveydenhuolto lisää vaikuttavuutta ja hillitsee kustannuksia. TtT Anndra Parviaisen väitöskirjan osajulkaisut on julkaistu korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä ja hän on jatkanut tutkimuksen tekoa aktiivisesti myös väitöksen jälkeen. Parviainen on saanut lukuisia muita apurahoja tutkimukseensa, ja hän on aktiivisesti mukana sekä kansainvälisessä että kansallisessa tiedeyhteisössä.

-Kiitos siitä, että säätiö tukee meitä nuoria tutkijoita akateemisen unelmamme toteuttamisessa, sanoo Anndra Parviainen.  

TtT Anndra Parviainen työskentelee tällä hetkellä tutkijana ja yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä sekä hoitotieteen laitoksella. Parviaisen tärkeimmät kiinnostuksen kohteet liittyvät tarkkuuslääketieteeseen, henkilökohtaiseen hoitoon ja genomiikan integrointiin sairaanhoitajakoulutukseen.  Hän työskentelee tutkijana useissa tutkimusryhmissä, kuten syöpätutkimus (INEXCA), quinoa-ruokainnovaatiotutkimus (Clinical Research Nurse in Disruptive Green Project) ja COVID-tutkimusryhmässä.

 

Avainsanat 

Hoitotiede                           Sairaanhoitajakoulutus                             Sairaanhoitajan osaaminen  

Genomiikka                        Sairaanhoitajien koulutussäätiö              Säätiötekoja    

 

Yhteystiedot

Sirpa Luukkainen

puheenjohtaja

Sairaanhoitajien koulutussäätiö

+358 44 240 5428

puheenjohtaja@shks.fi

 

Helena Leino-Kilpi

juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Sairaanhoitajien koulutussäätiö

+358 50 3424384

helena.leino-kilpi@utu.fi

 

Haastattelupyynnöt

Anndra Parviainen

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

+358 4656 554 24

anndra.parviainen@uef.fi 

Anndra Parviainen  (Kuva: Photo Studio Valokuvaamo Salla Seeslahti)