Säätiön hallitus - Stiftelsens styrelse

 

Puheenjohtaja

THM, lehtori Sirpa Luukkainen (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu/ Kuntoutus- ja terveysala)

 

Varapuheenjohtaja

TtT, professori Lauri Kuosmanen (Itä-Suomen yliopisto/Hoitotieteen laitos)

 

Jäsenet / Medlemmar

HVD, rektor Lisbeth Fagerström (Åbo Akademi i Vasa, Suomen sairaanhoitajaliiton edustaja)

TtT, puheenjohtaja Nina Hahtela (Suomen sairaanhoitajaliitto; Suomen sairaanhoitajaliiton edustaja)

HVD, professor Yvonne Hilli  (Nord Universitetet, representant för Sjuksköterskeföreningen i Finland)

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara ( Opetus- ja kulttuuriministeriö)

TtT, hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky)

THT, professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto/Hoitotieteen laitos)

TtT Pia Keiski (Tampereen yliopisto)

THM, hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen (Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto/Henkilöstö- ja kehittämispalvelut: Kehittämisen ja toiminnan tuki)