Vuoden 2019 Venny on professori Helena Leino-Kilpi

15.5.2019

Kuva Jussi Helttunen
Kuva Jussi Helttunen

Sairaanhoitajien koulutussäätiö myöntää  vuosittain Venny-tunnustusapurahan (5000 eur) rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi.

Turun yliopiston hoitotieteen professori Helena Leino-Kilpi on Vuoden 2019 Venny.  Leino-Kilpi sai tunnustuksen pitkäjänteisestä ja menestyksellisestä hoitotyön koulutuksen kehittämisestä ja siihen vaikuttamisesta sekä hoitotyön roolin vahvistamisesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö, SHKS, on jakanut Venny Snellman -tunnustusapurahaa vuodesta 2000 alkaen.  Säätiö luo toiminnallaan edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen tukemalla hoitotieteellistä tutkimusta ja merkittäviä hoitotyön kehittämishankkeita.