Säätiön ansiomitalit 2022 Sirkka Sinkkoselle, Pirjo Lukkarilalle ja Juha Kinnuselle

23.11.2022

Sirkka Sinkkonen
Sirkka Sinkkonen
Pirjo Lukkarila 

Kuva:Oys Valokuvaus Tiina Mäki.
Pirjo Lukkarila Kuva:Oys Valokuvaus Tiina Mäki.
Juha Kinnunen

Kuva:Oili Kinnunen
Juha Kinnunen Kuva:Oili Kinnunen

Sairaanhoitajien koulutussäätiön LABORE OMNI LAUDE DIGNO - KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ -ansiomitali jaettiin 21.11.2022 kolmelle  säätiön perustehtävää  eri tavoin tukeneelle  ja edistäneelle  henkilölle. Ansiomitalin saivat  PhD Sirkka Sinkkonen,  FT, Ttm Pirjo Lukkarila ja THT Juha Kinnunen.

 

Suomen hoitotieteen äidiksi kutsuttu emeritaprofessori, PhD, Sirkka Sinkkonen aloitti terveydenhuollon kandidaattikoulutuksen vuonna 1979 Kuopion yliopistossa. Siitä kehittyivät hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystaloustieteen koulutukset Suomessa. Sinkkonen työskenteli Kuopion yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon professorina vuosina 1979-1999 eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Sirkka Sinkkosen tieteellinen toiminta on ollut poikkeuksellisen laaja ja kohdistunut useisiin yhteiskunnallisesti keskeisiin teemoihin, muun muassa terveydenhuollon hallintoon, palvelujärjestelmään, johtamiseen ja koulutukseen terveydenhuollossa. Hän myös toimitti ensimmäisen suomenkielisen hoitotieteen oppikirjan.

Filosofian tohtori, TtM Pirjo Lukkarila omaa pitkän, monipuolisen ja ansioituneen työuran hoitotyön koulutuksen, tutkimuksen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä. Lukkarila on toiminut OYS:ssa osastonhoitajana,rekrytointipäällikkönä ja projektikoordinaattorina, sekä tuntiopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa ja tutkijana Oulun yliopistossa. Lukkarila toimi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajana vuodesta2010 elokuuhun 2022, ja on nyt Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen hankejohtaja. Hän on toiminut myös useissa alan luottamustehtävissä.

Terveydenhuollon tohtori, esh Juha Kinnunen on omalla toiminnallaan tukenut ja luonut edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja erityisesti johtamiskoulutukseen. Hänellä on mittava työura sekä eri yliopistojen tehtävissä että terveydenhuollon johtamistehtävissä. Kinnunen on toiminut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana 2013-2022 ja sitä ennen terveyshallintotieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Vuoden 2023 alusta Juha Kinnunen aloittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtajana.