Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr   |   Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr   |   The Finnish Nursing Education Foundation sr. 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr (SHKS) perustettiin 19.12.1944 tarkoituksena edistää sairaanhoitajakoulutusta jakamalla opintoapurahoja ja toimittamalla oppikirjoja sairaanhoitajille. Säätiön alkupääoman lahjoitti suomalainen sairaanhoitajakoulutuksen ja hoitotyön kehittäjä, lääkintöhallituksen ensimmäinen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Venny Snellman.


Säätiö luo edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen. Säätiö tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Apurahoja voidaan vuosittain kohdentaa myös muihin erikseen nimettyihin tarkoituksiin. Säätiö jakaa myös Vuoden Venny -tunnustuspalkintoa. Palkinto myönnetään uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta.


Sairaanhoitajien koulutussäätiön visio on ” Vaikuttava hoitotyö väestölle”.  Säätiön tavoitteena on olla luotettava ja asiantunteva hoitotieteen ja hoitotyön tukija ja vaikuttaja.

Ajankohtaista 

Kansainvälinen hoitoalan organisaatio Sigma  täytti viime vuonna  100  vuotta.  Juhlavuoden  kunniaksi organisaatio  on nimennyt sata  merkittävää  eurooppalaista  hoitotieteen vaikuttajaa. 

Nimettyjen joukossa ovat  säätiön perustaja   Venny Snellman  sekä  säätiön hallituksen jäsen  Helena Leino-Kilpi.  

Lämpimät onnittelut kaikille tunnustuksen saaneille!    

Apurahat

Sairaanhoitajien koulutussäätiö tukee hoitotieteellistä tutkimusta, hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuvaa kehittämistä jakamalla apurahoja 

  • post doc -vaiheen tutkijoille ja/tai heidän johtamalleen tutkimusryhmälle (enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen)
  • väitöskirjan tekijöille ja
  • hoitotyön ja sen koulutuksen näyttöön perustuviin kehittämishankkeisiin.

Apurahahaku vuodelle 2024 on päättynyt.  Päätös jaettavista apurahoista julkaistaan 17.12.2023 mennessä.


Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS)   |  Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland  |  The Finnish Nursing Education Foundation

c/o puheenjohtaja / ordförande Sirpa Luukkainen
Rastikatu 5,  57710 Savonlinna 
Puh. / Tel. +358 442405428

Sähköposti / E-post: shks1944@gmail.com