Ansiomitalit emer. professori Kimmo Lehtoselle ja kansanedustaja Sari Sarkomaalle

26.10.2020 klo 19:00

Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitali PRO LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ   jaettiin 26.10.2020 kahdelle ansioituneelle henkilölle, jotka toiminnallaan ovat tukeneet ja edistäneet eri tavoin säätiön perustehtävää.  Ansiomitalin saivat Turun yliopiston emer .professori Kimmo Lehtonen  ja kansanedustaja Sari Sarkomaa

Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopiston emer. professori Kimmo Lehtosella on pitkä historia hoitotieteen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Vuonna 1986 juuri väitellyt kasvatustieteen tohtori Kimmo Lehtonen valittiin hoitamaan Turun yliopiston ensimmäistä hoitotieteen avointa professuuria. Lehtosen mukaan tuosta työkokemuksesta jäi hänelle pysyvät ja hyvät yhteistyösuhteet hoitotieteen alalla. Kimmo Lehtonen on tukenut ja edistänyt säätiön perustehtävää pitkäjänteisesti ja hyvin konkreettisesti olemalla SHKS:n väitöskirjatutkimusten ja kehittämishankkeiden apurahahakemusten arvioitsijana vuodesta 2006 alkaen.  Hän on paneutunut tarkasti ja huolellisesti hoitotyön tutkimus- ja kehittämishankehakemusten arviointityöhön ja sanojensa mukaan saanut näköalapaikalta seurata suomalaisen hoitotieteellisen tutkimuksen kehitty­mistä.

Röntgenhoitaja, THM, kansanedustaja Sari Sarkomaa sai ansiomitalin hoitotyön koulutuksen, tutkimuksen ja ammatillisen toiminnan hyväksi tehdystä työstä.  Sarkomaa on puolustanut hoitotyön asemaa aktiivisesti. Hän tuonut esille laadukkaan hoitotyön johdon ja asiantuntemuksen merkitystä korostamalla johtamisen ja asiantuntijoiden osaamisen tärkeyttä. Hän on tehnyt lukuisia kannanottoja mm. hoitotyön johtamisen turvaamiseksi, sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen edistämiseksi ja työolojen parantamiseksi. Sarkomaalla on ollut aktiivinen rooli Hoitotyön tutkimussäätiön rahoituksen turvaamisessa. Hän on korostanut hoitotyön näyttöön perustuvan toiminnan ja kehittämisen edistämistä.  Hän on painottanut, että hoitohenkilöstön ammatillisella toiminnalla ja sen kehittämisellä on ratkaisevat vaikutukset terveystuloksiin, potilasturvallisuuteen, palveluiden vaikuttavuuteen ja laatuun sekä toiminnan kustannuksiin.